Artificiell intelligens och teknisk dokumentation

Peder Abrahamsson
  • Peder Abrahamsson

Utvecklingen går i rasande fart och inget område står opåverkat. Ett område som är extra hett och brukar fånga uppmärksamhet är Artificiell Intelligens, ofta förkortat AI. AI i sin tur påverkar många andra områden, även dokumentationen. Men vad är det AI kan göra i förhållande till teknisk dokumentation?

AI är svårt att helt greppa vad det innebär, men gemensamt för all AI är att den imiterar eller försöker uppvisa ett intelligent beteende. All form av intelligent beteende brukar inte kallas AI. En miniräknare kan uppvisa ett intelligent beteende men ingen skulle för den delen kalla en miniräknare för AI. AI är snarare något mer tekniskt avancerat längst fram i IT-utvecklingen.

För teknisk dokumentation finns det idag flera områden där AI kan vara till nytta. Att datorprogram, vilket AI är, kan hjälpa till med översättning eller stavnings- och grammatikkontroller vet vi. Men känner du till att Ai även kan användas för att analyser tonaliteten i en text, avgöra vad som är viktiga termer och koncept eller till och med dra logiska slutsaser utifrån innehållet?

Ursula Reuther och Paul Schmidt tar i en artikel på tcworld upp dessa och andra användningsområden för AI inom teknisk dokumentation. Ta del av den här!