Hans har en genuin teknisk grund med lång erfarenhet av produktutveckling med därtill hörande dokumentation genom hela produktlivscykeln. Han har också arbetet med projektering av både stora och små säkerhetsanläggningar i olika miljöer. Hans är inte bara händig med dokumentation på jobbet utan även privat, där han bl a bygger på hus och bil. Välkommen till Dokumentera Hans!

Hur skulle du beskriva Dokumentera?

Ett litet familjärt företag aktivt i en alltför underskattad nisch.

Berätta om ditt nuvarande uppdrag!

Jag arbetar med projektering på ett större säkerhetsföretag. Det innebär att jag bl a gör dokumentation över hur inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoner m.m. ska installeras och kopplas ihop. Typiska användare av dokumentationen är installatörer och servicepersonal, sällan vanliga användare.

Vad är din styrka som dokumentatör?

Med den bredd jag har inom produktutveckling och min långa erfarenhet av att arbeta med olika företagsdiscipliner och användare av teknisk dokumentation, så känner jag mig nog trygg i de flesta olika uppdrag och situationer jag kan hamna i.

"Användarna ska själva känna att dom vill använda dokumentationen."

Vad tycker du är extra intressant inom dokumentation?

Att göra dokumentationen enkel och tydlig utan att tappa innehåll. Får man ner information “svart på vitt” så kan man dela den med så många andra. Det ger ger effektivare utnyttjande av resurser, vilket jag gillar. Användarna ska själva känna att dom vill använda dokumentationen.

Vad gör du när du inte jobbar med dokumentation?

Privat tenderar jag att göra allt praktiskt arbete hemma själv och anlitar sällan hantverkare eller t ex bilmekaniker. Jag snickrar hus, drar el, målar, skruvar i bilar och bygger segelbåtar. Jag har en hobbybil i garaget som är en s k kit car, en replika av en Lotus Super Seven från 50-talet. Det är en liten tvåsitsig sportbil som jag använder flitigt på sommarhalvåret.