Johan är bioteknikern som aldrig jobbat med bioteknik men har snart 20 års erfarenhet av kommunikations- och informationsarbete, främst inom IT och telekom. Den röda tråden har varit att fullgöra uppdragen med relevant innehåll, anpassat till målgrupp och kanal, för att nå uppsatta mål. Och vi är så glada över att Johan gör allt detta för Dokumenteras kunder nu, välkommen!

Hur skulle du beskriva Dokumentera?

Ett inte så stort bolag med desto större kunnande, stort hjärta och väldigt hög kvalitetsmedvetenhet. Det senare tycker jag märks i hela verksamheten, från offert till leverans och i hur man tar hand om anställda. Trots att konsulterna är utspridda på olika uppdrag upplever jag redan att Dokumentera har skapat en lagkänsla genom målmedvetet arbete med kunskapsutbyte och arrangemang med alla kollegor.

Berätta om ditt nuvarande uppdrag!

Tillsammans med en kollega från Dokumentera hjälper jag en stor aktör i finanssektorn med att ta fram, strukturera och tillgängliggöra information om intern verksamhetsstyrning för både interna och externa intressenter. Till den senare kategorin hör exempelvis olika europeiska tillsynsmyndigheter.

"Det är en spännande utmaning att omsätta förståelsen för uppdragsgivarens verksamhet och behov till en lösning som levererar verklig nytta"

Vad är din styrka som teknisk skribent?

Förutom en hel del praktisk erfarenhet och ren fackkunskap hoppas jag att det är nyfikenhet och lyhördhet. Jag anstränger mig för att förstå uppdragsgivarens verksamhet och behov. Sen är det en spännande utmaning att omsätta den förståelsen till en lösning som levererar verklig nytta. Jag är också bra på att skaffa mig det kunnande jag behöver för att lyckas i uppdraget (not: mångsysslare med grymma Google-skills).

Vad tycker du är extra intressant inom dokumentation?

Inte så mycket någon specifik del utan mer omväxlingen. För egen del handlar det mycket om att få chansen att lära nytt. Få saker är så roliga som att se och sätta sig in i hur något funkar. Så länge jag kan komma ihåg har jag skruvat isär (ibland även ihop) saker. I princip allt är superintressant när man börjar titta närmare på det. Man får nörda loss på betald arbetstid.

Sen är det kul med så många nötter att knäcka. Det är väldigt tillfredsställande när man hittar en fiffig formulering, vacker visualisering eller lyckad lösning på ett problem.

Har du ett exempel på något ovanligt du fått sätta dig in i och skriva om?

Ett kul uppdrag var när jag var interninformatör på Teracom, som driver marknätet för tv- och radiosändningar, och gjorde reportage från ett antennbyte på en av högmasterna. För att byta den flera ton tunga antennen längst upp i den 325 meter höga masten hyrde man in en helikopter som “till vardags” används för att bygga och underhålla skidliftar i alperna. Den tunglyftande helikoptern med motroterande rotorblad var en Kamov Ka-32, en civil version av Ka-27, ursprungligen utvecklad på 70-talet för anti-ubåtskrigföring i sovjetiska flottan. Mer info för den nyfikna finns på Heliswiss hemsida.