Tora Liliedahl
  • Tora Liliedahl

När vår nya medarbetare Tora fick i uppgift att presentera sig själv här på vår hemsida och berätta varför hon jobbar med dokumentation blev resultatet ett kåseri om ekvationer, mötesprotokoll och spionromaner från 1950-talet. Tora är supervass på kommunikation, dokumentation och som projekt- och förändringsledare. Varmt välkommen till Dokumentera Tora!

Som ung var det en oerhört idealistisk bild av journalister som fick mig att fundera kring skribentyrket, en bild jag kan ha fått av någon Helen MacInnes-roman där någon manlig journalist blev indragen i ett rafflande spiondrama i någon spännande stad. Jag hade även en väldig kärlek till film och tv - ärvd och uppmuntrad av min far - som jag ville förmedla. Syokonsulenten på högstadiet tyckte dock jag skulle gå naturvetenskaplig i stället för samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Journalist kunde jag bli ändå och ska jag vara helt ärlig, så kändes chansen att jag från lilla Trelleborg skulle bli nöjesjournalist lika avlägsen då som att jag skulle ramla in i och lösa internationella konflikter.

Så jag blev ingenjör och aldrig har jag ångrat det. Faktum är jag njöt lika mycket då av att på universitetet ställa upp och klura ut besvärliga ekvationer som jag nu funderar ut exakt vilket ord som återger det jag vill förmedla i en beskrivande text eller hur jag bäst strukturerar och bildsätter mitt informationspaket. Det finns någon slags likhet ändå, matematik skapar ordning och reda, den styrs av logiken och man kommer fram till svar. Jag har som ingenjör ofta använt dokumentation till att skapa ordning och reda. Jag vill åstadkomma tydlighet och berätta för alla hur saker ligger till.

Det kan gälla något så banalt som mötesprotokoll. Det ska aldrig vara någon tvekan till vad som är bestämt och vilket resonemanget bakom beslutet var. Protokoll har jag alltid varit noga med, både för att det är bästa sättet för min hjärna att komma ihåg vad som är sagt, men också för att jag som skribent faktiskt får en viss makt över innehållet.

I min roll som projekt- och förändringsledare är dokumentation och kommunikation alltid A och O. Jag börjar alltid med att skapa en övergripande presentation som kan användas på alla typer av möten och sammanhang för att informera. Den ska ge alla samma bild av vad vi försöker göra och varför. Igen kommer matematiken in. Vilket problem är det vi försöker lösa? Jag driver behovsanalys och letar grundorsaker. Vi brainstormar och workshopar för att hitta alla variabler och relationer. Till sist ställer jag upp ekvationen. Så här ser problemet ut! När vi har en gemensam bild, bokstavligen, över var vi är och vart vi ska är halva jobbet gjort. Det finns en karta och det är lätt släppa iväg teamet ut på vägarna.

På Dokumentera får jag fokusera på detta - att skriva, analysera, kommunicera, skapa, informera och utbilda - och det är kul att ha journalister, beteendevetare och kommunikatörer runt omkring mig tillsammans med alla ingenjörer.

På Dokumentera får jag fokusera på detta - att skriva, analysera, kommunicera, skapa, informera och utbilda - och det är kul att ha journalister, beteendevetare och kommunikatörer runt omkring mig tillsammans med alla ingenjörer. På mitt nuvarande uppdrag, där jag ansvarar för utrullning av en ny plattform och strategi för produktinformation, är det även fokus på informationshantering och de faktiska dokumenten, hur de ska lagras, göras tillgängliga, säkerhetsklassas, märkas och transfereras.

Visst, det är gammalmodigt att skriva. Jag googlar när jag vill veta något medan döttrarna youtubar. De vill lyssna och se, men jag gillar fortfarande det skrivna ordet, de finurliga formuleringarna och de precisa uttrycken. Fast bokläsandet har det blivit lite skralt med på sistone. Istället njuter jag av alla fantastiska tv-serier som nu finns att strömma och när jag skriver om dem får jag möjlighet att bre på med adjektiven och väga ord på guldvåg för att så utförligt som möjligt återge känslan eller analysera innehållet. För ja, jag blev ju nöjesskribent ändå till sist, om än bara lite vid sidan om.