Emanuela Pedrocco
  • Emanuela Pedrocco

Tillverkningsindustrin står just nu inför en revolution som förändrar det sätt maskiner, människor och fabriker interagerar. Industry 4.0 kallas denna fjärde industriella revolution. Det handlar i korthet om den digitala tekniken som redan idag börjat transformera hela industrin. Men hur påverkar det den tekniska dokumentationen?

Med begreppet "den fjärde industriella" revolutionen menas den enorma transformation som industrin står inför och som möjliggörs av nya teknologier. Likt den första industriella revolutionen, som förändrade världen, tror många att de utmaningar och möjligheter industrin står inför nu kan påverka hela samhället. Industri 4.0-begreppet summerar många mindre trender inom tillverkning, såsom exempelvis förutsägbart underhåll och s k smarta fabriker. Artificiell intelligens, Big Data och digitaliseringen i stort är alla trender som självfallet även påverkar industrin.

Så hur är det då med Teknisk dokumentation 4.0? Vilka utmaningar ser vi på området inom det närmaste decenniet och hur kommer det att förändra hur dokumentationen skrivs och publiceras? Hur ska innehållet vara strukturerat för att passa i processer som drivs av ständigt växande mängder av data? Det skriver Jan Oevermann, doktorand inom tillämpad vetenskap vid Universitet i Bremen and Karlsruhe, om i en utmärkt artikel publicerad i tcworld. Läs den här!