Välkommen Ghada!

Ghada är ingenjör inom elektroteknik med en lång och gedigen erfarenhet av bl a dokumentation, projektledning och kravställning inom infrastruktur och kraftteknik. Hennes tidigare roller som bl a projektledare, teknisk ingenjör och teknikspecialist kommer väl till pass i hennes roll som Dokumentationsansvarig på Dokumentera. Känns fint att du är hos oss nu Ghada!

Hur skulle du beskriva Dokumentera?

Dokumentera är ett ambitiöst, växande företag som är bra på att rekrytera skickliga och trevliga medarbetare. Dokumentera har ett stort intresse för sina anställda och jobbar mycket med skapa en trevlig arbetsmiljö.

Berätta om ditt nuvarande uppdrag!

Jag jobbar som dokumentationsansvarig och projekteringsingenjör för ett stort företag inom kraftsektorn. Det innebär i stora drag att jag håller koll på dokumentationsflöden i olika projekt med många olika intressenter och även granskar dokument och ritningar för att säkra att de lever upp till de uppsatta kraven.¡

Vad är din styrka som Dokumentationsansvarig?

Jag är väldigt engagerade och strukturerad. Jag tycker om att tänka nytt och försöka hitta lösningar som är bra och genomtänkta. Jag är nyfiken och älskar att jobba snabbt och effektivt.

"Jag känner stor tillfredsställelse när jag skapat en god struktur och effektiviserat processer."

Vad tycker du är extra intressant inom dokumentation?

Dokumentation blir allt viktigare då det ständigt ställs högre krav på utvärdering, uppföljning och granskning. Dokumentation är också ett sätt att säkra och sprida kunskap. Jag känner stor tillfredsställelse när jag skapat en god struktur och effektiviserat processer. Och när jag har bidragit till ett väl fungerade dokumentationsflöde.

Du kommer ursprungligen från Egypten. Vad är den största skillnaden i arbetslivet i Egypten jämfört med i Sverige?

Jag uppskattar att arbetslivet i Sverige är så demokratiskt, d v s att det är högt i tak, relativt jämställt och att man jobbar för mångfald. Företagen är också måna om att ha nöjda medarbetare och jobbar verkligen för det. Min resa hittills har varit utmanande på många sätt och det är oerhört roligt att ha fått möta en annan kultur.