Hej Eva!

Evas motto är “Skriv för läsaren” och hon är riktigt vass på att formulera texter som når fram på mottagarens villkor. Eva är journalist med bred erfarenhet av information, redaktionellt arbete och intern kommunikation. Hon har bl a varit verksamhetsprojektledare och kravställare och ryggar inte för komplexa IT-frågor. Nu finns Eva på Dokumentera och det är vi glada över, varmt välkommen Eva!

Läs Mer

Teknisk dokumentation 4.0

  • Emanuela Pedrocco

Tillverkningsindustrin står just nu inför en revolution som förändrar det sätt maskiner, människor och fabriker interagerar. Industry 4.0 kallas denna fjärde industriella revolution. Det handlar i korthet om den digitala tekniken som redan idag börjat transformera hela industrin. Men hur påverkar det den tekniska dokumentationen?

Läs Mer

Nu har Homan börjat!

Homan är utbildad civilingenjör inom energisystem med erfarenhet av industri- och investeringsprojekt. Han har jobbat som konstruktör med energianläggningar med allt ifrån kontrakt till färdiga installationer, där teknisk dokumentation och teknisk projekthantering varit en stor del av arbetet. För Homan är livet som en musikal! Välkommen till Dokumentera Homan, kul att du är här nu!

Läs Mer

Hallå där Elin!

Elin är civilingenjör med en gedigen erfarenhet från medicinteknikbranschen. Som projektledare och koordinator för framtagning av klinisk data har hon kommit i kontakt med många olika typer dokumentation, t ex regulatorisk-, process- och projektdokumentation. Elin är nyfiken, effektiv och en hejare på Aikido. Härligt att du är här nu Elin och varmt välkommen till Dokumentera!

Läs Mer

Kul att du börjat, Johan!

Johan är bioteknikern som aldrig jobbat med bioteknik men har snart 20 års erfarenhet av kommunikations- och informationsarbete, främst inom IT och telekom. Den röda tråden har varit att fullgöra uppdragen med relevant innehåll, anpassat till målgrupp och kanal, för att nå uppsatta mål. Och vi är så glada över att Johan gör allt detta för Dokumenteras kunder nu, välkommen!

Läs Mer

Dokumentera och våga vara tråkig

Är teknisk dokumentation en uppgift som bäst klaras av "lite snabbt" av mjukvaruprogrammerare? Kräver skapandet av teknisk dokumentation varken eftertanke eller planering? Behövs inga specialister för att ta fram bra dokumentation?

Läs Mer

Välkommen Fredrik!

  • Emanuela Pedrocco

Fredrik trivs bäst i gränslandet mellan människa och teknik och har en kandidat- och masterexamen i kognitionsvetenskap. Från tidigare roller som applikationskonsult och systemansvarig har Fredrik byggt upp en bred IT-kompetens som kommer väl till användning i hans roll som teknisk skribent på Dokumentera. Härligt att du valt att börja hos oss Fredrik!

Läs Mer

Så framtidssäkrar ni er GDPR-dokumentation

Vid det här laget har ni säkert tagit er igenom den första fasen av GDPR-arbetet men har kanske en del arbete kvar i att säkra upp arbetssätt och rutiner för efterlevnaden. Vad är viktigast att prioritera nu när det gäller GDPR-dokumentationen? Hur kan ni framtidssäkra dokumentationen utan att skapa onödigt merarbete? Det är inte enbart de numer så välbekanta, dryga böterna som skrämmer - det handlar också om företagets goda renommé på marknaden.

Läs Mer

Nu är Tora äntligen här!

  • Tora Liliedahl

När vår nya medarbetare Tora fick i uppgift att presentera sig själv här på vår hemsida och berätta varför hon jobbar med dokumentation blev resultatet ett kåseri om ekvationer, mötesprotokoll och spionromaner från 1950-talet. Tora är supervass på kommunikation, dokumentation och som projekt- och förändringsledare. Varmt välkommen till Dokumentera Tora!

Läs Mer