Vi är specialister på dokumentation

Så här jobbar vi

För att säkra bästa möjliga resultat för dig som kund jobbar vi utifrån vår väl beprövade process som förenklat kan beskrivas så här:

 • Definition

  I den första fasen definierar vi i en projektbeskrivning vad som behöver göras.

 • Produktion

  Under produktionsfasen jobbar vi iterativt med regelbundna avstämningar utifrån önskemål.

 • Leverans

  Uppdragets leverans sker som en överlämning till informationsägaren, ibland kombineras den med utbildning.

 • Kvalitetssäkring

  För att du som kund ska känna dig trygg under uppdragets gång får du löpande rapport om status i uppdraget.