Vad ska dokumenteras och vad ska inte dokumenteras? Det är vanliga frågor i de flesta organisationer. Få har en målbild för dokumentationen som bygger på de faktiska behoven i verksamheten. Tyvärr, eftersom rätt dokumentation som är korrekt, målgruppsanpassad, tydlig och tillgänglig är ett enastående smörjmedel i all verksamhet. 

Dokumenteras behovsanalys ger dig en förteckning över samtliga behov, krav och önskemål som finns för dokumentationen i din verksamhet. Till behoven kopplar vi förslag på lösningar. Den här analysen är utmärkt för dig som vill säkerställa att verksamheten verkligen har det dokumentationsstöd den behöver.

Vi genomför behovsanalysen med en egenutvecklad metod. Grunden i metoden är intervjuer med personer som har relevanta roller i din verksamhet. Förutom en förteckning över behoven, indelade i prioritetsordning, noterar vi också icke-behoven för att ge dig spårbarhet. I vår leverans ingår även ett lösningsförslag till vart och ett av behoven.

Exempel där en behovsanalys kan rädda en svår situation är när systemägare som sitter på all information slutar, eller där projektledare har oklara riktlinjer för vad driften behöver när den tar vid efter överlämningen.

I många av våra uppdrag gör vi en behovsanalys i anslutning till ett dokumentationsprojekt. Men du kan även be oss utföra en behovsanalys som ett specifikt uppdrag.

Referenscase

Vi är specialister på dokumentation

  • Analysera

    Vi är tekniska skribenter som är duktiga på att samla ihop, ställa samman och få det viktiga på pränt. T

  • Skriva

    We are specialists in documentation – as is reflected in our name. Our experienced technical writers can identify requirements and produce all types of documentation – manuals, handbooks, user guides, reference guides – for any purpose – maintenance, operational, management and troubleshooting – and in any environment. Are you planning to outsource your IT operations? Are you unsure as to whether your documentation is relevant, complete or current? We can analyse, identify and deliver what is missing?

  • Organisera

    We have experience working with clients in a wide range of sectors and industries – municipal, government and private. Out expertise is in our ability to produce, formulate and structure documentation and information. We love to clarify, classify and compile. Would you like to reorganise and change your approach? Do you need to employ new technical platforms, but have rooms of old files? We can help structure, convert and migrate information to new environments and formats.