Mette är en erfaren dokumentationsansvarig och teknisk skribent som jobbat inom elförsörjning och infrastruktur i både nationella och internationella projekt. Hon har arbetat på de flesta nivåer inom teknikinformation och med allt från att skriva teknisk dokumentation från grunden till att vara delprojektledare.