Med över 30 år i dokumentationsbranschen har Per en gedigen kunskapsbank att ösa ur, antingen när han är ute på uppdrag eller när han diskuterar lösningar eller problemställningar med kunder i samband med när Dokumentera träffar kunder.

"Jag älskar mitt jobb och kan inte tänka mig något bättre. Jag hade tur att träffa rätt tidigt i karriären och nu kan jag skörda frukterna av en lång karriär inom dokumentationsområdet. Jag har arbetat hos både små och stora företag vilket ger mig en god insikt i de problemställningar som kan finnas hos våra kunder."

Per arbetar som tekniskt skribent och säljstöd. I dessa roller arbetar han både operativt i framtagningen av dokumentation men även som rådgivare i hur företagen bäst lägger upp arbetet med sin dokumentation. Inom Dokumentera har han rollen av mentor för nyanställda och bollplank för sina kollegor i deras uppdrag.

”Jag tycker att det är kul att dela med mig av min kunskap, oavsett om det är till mina kollegor eller Dokumenteras kunder. Jag finner stor tillfredsställelse i att se en nöjd kund som fått saker på plats, oavsett om det är ny dokumentation, nya verktyg eller nya rutiner för dokumentationsarbetet.”

Per tillbringar en stor del av sin fritid på sitt landställe i Stockholms skärgård, tillsammans med barn och barnbarn eller med vänner runt middagsbordet eller på resa.

”Social samvaro med familjen eller vänner är för mig ett perfekt sätt att ”ladda batterierna”. Om jag kan kombinera detta med en weekend-resa så blir det ännu bättre.”