Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät, ägaren av vårt svenska elstamnät, tog hjälp av Dokumentera för att vidareutveckla sin leveranskontroll av anläggningsdokumentation i ny- och upprustningsprojekt för vårt stamnät . Genom att utveckla styrmedel och projektverksamheten kunde dokumentationsleveranserna förbättras, såväl till innehåll som till kvalitet.