På uppdrag av SL ansvarar Stockholmståg för pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen. Varje vardag startar nära 300 000 resor från någon av företagets 53 stationer. När Stockholmståg behövde ta fram instruktioner för handhavandet av en ny fordonstyp gav man uppdraget till Dokumentera.

Några av våra kunder