Inom området Analysera utför vi förstudier av olika slag. Du får veta statusen på befintlig dokumentation, du får en målbild för hur den bör vara beskaffad för att stödja verksamheten på bästa möjliga sätt, och du får en plan för hur du når dit. Vanligtvis handlar det om en eller flera av analyserna nedan. 

Vi kan förstås även anpassa en förstudie helt och hållet efter dina behov. Förstudier kan beställas separat eller ingå som en del i ett uppdrag.

Klicka på punkterna nedan under Analysera för mer information om hur vi kan bistå med att analysera din information.

Vi är specialister på dokumentation