Dokumentation som hjälper er att uppfylla GDPR-kraven

 • GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning. Från 25 maj 2018 kommer den att vara direkt tillämpbar i alla EU-länder. Även länder utanför EU kommer att beröras av GDPR om de hanterar EU-medborgares personuppgifter.

 • GDPR ställer en rad nya krav på företag och organisationer. I Sverige är det Datainspektionen som kommer att ha i uppgift att granska hur lagen efterlevs. För företag och organisationer kan detta innebära att de måste visa hur de uppfyller kraven i dataskyddsförordningen vid en kontroll eller revision.

 • I många organisationer pågår nu febril GDPR-aktivitet. Eftersom förordningen är ny finns det inte något facit som säger hur allting ska göras. GDPR handlar icke desto mindre om att få ordning och kontroll över de personuppgifter som hanteras. Kartlägg, förändra och dokumentera kan arbetet sammanfattas med.

 • Dokumentationen är nyckeln till GDPR-arbetet
  White Paper

  Dokumentationen är nyckeln till GDPR-arbetet

  Det mesta manuella arbetet GDPR medför handlar om att skapa en god dokumentation som bevisar att regelverket följs ur ett strikt juridiskt perspektiv. Det handlar alltså till stor del om att dokumentera hur personuppgifter lagras och i förlängningen används. Läs mer här om vilken typ av dokumentation som förordningen kräver.

 • Har ni er GDPR-dokumentation på plats?
  White Paper

  Har ni er GDPR-dokumentation på plats?

  Syftet med GDPR är dels att skapa samma regler i hela EU, dels att stärka individens rättigheter. En stor del av GDPR-anpassningen handlar om att inventera system och processer samt dokumentera olika typer av rutiner. Har ni inte er GDPR-dokumentationen på plats är ett hög tid att börja nu!

Prata med våra GDPR-specialister

eller skicka ett meddelande