Informationsanalys

Exakt vilken teknisk dokumentation finns i organisationen? Var är den lagrad och hur väl uppdaterad är den? Sådana och liknande frågor ställer sig många. Med tjänsten Informationsanalys kartlägger vi och redovisar en samlad bild av din verksamhets befintliga dokumentation. Tyvärr kan analysen ibland bjuda på oangenäma överraskningar, men å andra sidan är det desto viktigare i så fall att få upp dem på bordet.

Det är inte ovanligt att vi hittar specifikationer för utveckling och produktion tillsammans med bilder från förra årets julfest. Eller originalfiler skapade av programvaror som inte längre finns på marknaden. I vissa fall kan konsekvenserna av bristerna vara försumbara, i andra fall kan de vara kostsamma och svåra att rätta till om man upptäcker dem för sent.

Med informationsanalysen kollar vi statusen på din befintliga dokumentation och om den gör det jobb som det är tänkt. Du får en kartläggning av struktur, grad av uppdatering, språkkvalitet, målgruppsanpassning, sökbarhet, etc. Analysen ger dig ett nuläge som är värdefull i sig, men inte minst inför alla slag av förändringar av dokumentationen.

Den är särskilt viktig att genomföra om du ska ändra informationsstruktur, exempelvis lägga över informationen till DITA eller XML. 

I många av våra uppdrag gör vi en Informationsanalys i anslutning till ett dokumentationsprojekt. Men du kan även be oss utföra en Informationsanalys som ett specifikt uppdrag.

Vi arbetar med