Klassificering

Har mängden information och dokument blivit svårhanterlig eller till och med vildvuxen? Eller vill du undvika det i nästa projekt? Då är klassificering rätt väg att gå.

Tjänster /klassificering

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Klassificering

Klassificering hjälper dig att strukturera omfattande och komplex information samt göra den sökbar och lättillgänglig. Ju större mängd dokument din verksamhet hanterar, desto mer har du att vinna på att klassificera den. Indelningen kan göras på många olika sätt, exempelvis verksamhetsområden, produktklasser, typ av aktivitet och användargrupper för att kunna förmedla en sorterad och riktad information för rätt ändamål.

Innan arbetet börjar behöver några frågetecken rätas ut. Ska all information klassificeras eller bara en viss del och i så fall vilken? Hur ska informationen lagras och i vilken struktur? Vad får läsas, kopieras, editeras och vilka har access? Vilka riskbedömningar ska ingå som exempelvis läckage av känslig information, information om personsäkerhet, ekonomiska investeringar, osv?

Planerar du att starta ett projekt av något slag – oavsett om det gäller system, produkter, maskiner, anläggningar eller byggnader – så klassar vi in informationen enligt gällande branchstandard per systemtillhörighet, funktion, dokumenttyp, sekretessgrad etc i en mappstruktur  som stödjer klassificeringen.

Har du pappersdokument som behöver struktureras och göras sökbar? Då digitaliserar vi dem och klassificerar på samma sätt.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen