​Förutom att skriva dokument kan Dokumentera även organisera dina befintliga dokument samt både skapa och driva olika processer som rör dokumentation.

Din organisation bör ha en fastställd process för hur dokument tas fram. Med en väl utformad dokumentationsprocess produceras och godkänns alla dokument på ett strukturerat, effektivt och enhetligt sätt. Dokumenten ska också namnges och lagras på sådant sätt att de är enkelt sökbara. Rätt information ska vara snabbt tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle.

Komplexa projekt och affärer involverar ofta hantering och leveranser av en mängd olika dokument i olika skeden vilket kräver koordinering och samordning. Även det kan vi sköta.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med att organisera din information genom att klicka på tjänsterna nedan.

Vi är specialister på dokumentation