Större projekt och kundleveranser kombineras ofta med krav på leveranser av en mängd dokumentation. Du är givetvis väl medveten om vikten av att rätt information levereras till rätt användare till rätt plats och vid rätt tillfälle. Det gör både din och kundernas verksamhet effektivare, och bidrar till en lyckad leverans för alla parter.

Grunden för att leveranserna ska kunna leva upp till dessa krav är att din organisation har en väl fungerande process för framtagning och godkännande av dokument. Dessutom bör dokumenten vara lagrade och sökbara på sådant sätt att rätt versioner är enkelt tillgängliga.

Den här tjänsten innebär att vi ansvarar för samordning och leverans av dokumenten. Ofta kopplas vi in vid stora och/eller komplexa projekt med många aktörer och intressenter vilket innebär att en stor mängd dokument ska skapas och distribueras i olika skeden av projektet. Vi har överblicken, har koll på alla formalia och ser till att inga dokument fastnar någonstans utan att dokumentationsprocessen och dokumentleveransen flyter på som den ska mellan ditt företag, dina underleveratörer och din kund.

Vi är specialister på dokumentation