Teknisk information ska inte bara vara sakligt rätt, den ska också vara strukturerad så att förståelsen underlättas. Texten ska vara anpassad till mottagarnas kunskapsnivå och behov, samt inte minst vara lättläst och språkligt rätt. Det kräver professionella skribenter.

Dokumenteras skribenter har lång erfarenhet av att skapa många olika slag av texter. Förutom de dokumentslag du kan läsa om längre ner på den här sidan kan en lång rad andra räknas upp; kravspecifikationer, riktlinjer, dokumentationspolicyer, processbeskrivningar etc. Allt kan anpassas till wiki, webb, online-hjälp, Sharepoint osv. Krävs utbildning skriver vi kursmaterialet och kan även agera kursledare.

Mer information och exempel på vad vi kan skriva för typ av dokumentation finner du nedan.

Vi är specialister på dokumentation