Gör det ni är bäst på. Låt oss sköta dokumentationen.

Dokumentera – specialisten på it- och systemdokumentation, teknisk dokumentation och informationshantering.

Vi är tekniska skribenter som ständigt strävar efter att göra teknikinformation tydligare och produktions­processer mer kostnadseffektiva. Vi hjälper våra kunder till ökad säkerhet, effektivitet och lönsamhet genom att producera kvalitativ dokumentation för externt och internt bruk.

För mycket att stå i? Behöver du mer tid och kraft för din kärnverksamhet? Vi hjälper dig att dokumentera, strukturera och anpassa dokumenta­tions­lösningar som underlättar och effektiviserar arbetet.

Vi gör det svåra lätt!

  • Teknisk dokumentation

    Vi skriver, ställer samman och kvalitetssäkrar högkvalitativ teknisk dokumentation inom ett flertal branscher. Det ökar våra kunders konkurrenskraft och förbättrar deras varumärke.

  • IT- och systemdokumentation

    Vi kartlägger, fastställer och producerar it- och systemdokumentation för drift, felsökning, underhåll, test och krav. Det bidrar till att säkerheten ökar och supportkostnaderna minskar hos våra kunder.

  • Informationshantering

    Vi klassificerar, strukturerar och tydliggör information som är viktig för verksamheten. En genomtänkt dokument- och informationshantering ökar effektiviteten och förbättrar sökbarheten hos våra kunder.

Läs mer om våra tjänster

Ladda ner vår nya guide: "5 steg som stärker företagets konkurrenskraft med dokumentation"