Gör det ni är bäst på. Låt oss sköta dokumentationen.

Dokumentera är specialiserat på teknisk dokumentation, IT-dokumentation och verksamhetsdokumentation. Vi producerar, kvalitetssäkrar och klassificerar ditt företags dokumentation så att den blir en tillgång för er, era kunder och era medarbetare. Resultatet blir nöjdare kunder, lägre kostnader och ökad effektivitet samt stärkt konkurrenskraft. 

Vi gör det svåra lätt att förstå!

  • Teknisk dokumentation

    Vi producerar, kvalitetssäkrar och klassificerar alla typer av teknisk dokumentation med hög kvalité. Då blir den begriplig och användbar för era kunder och ett stöd och en tillgång för era medarbetare.

  • IT-dokumentation

    Vi hjälper er med all typ av IT- och systemdokumentation såsom applikationsdokumentation, driftinformation och testdokumentation. Det bidrar till er verksamhets säkerhet, konkurrenskraft och kundnöjdhet.

  • Verksamhetsdokumentation

    Vi dokumenterar och strukturerar processbeskrivningar, instruktioner, policydokument, ledningssystem och annan information som stödjer er verksamhet.

Läs mer om våra tjänster

Ladda ner vår nya guide: " 5 steg som stärker företagets konkurrenskraft med dokumentation"