Att jobba som konsult hos oss

Som konsult på Dokumentera hjälper du våra kunder att bli mer effektiva och framgångsrika med professionell information och dokumentation. Kundens informations- och dokumentationsutmaningar är vår vardag och vår passion. Vi tycker dokumentation är kul!

På plats hos kunden

Vi jobbar i princip uteslutande ute hos kunden, eftersom vi tycker att det blir bäst resultat för kunden då. Det innebär att vi i varje uppdrag träffar nya människor och vänjer oss vid nya miljöer. Ibland väldigt olika typer av miljöer. Det är en viktig del av charmen med jobbet och vi trivs med att socialisera oss med både nya och tidigare bekantskaper och kollegor. I och med Corona utförs de flesta uppdragen på distans. När epidemin är över förväntas uppdragen återgå till att i huvudsak utföras på plats hos kunden, även om möjligheten till visst distansarbete säkerligen kommer att kunna finnas även framöver för en stor del av våra uppdrag. 

Kunskap och lärande

Vi håller kunskap högt och i våra uppdrag fördjupar vi oss ofta inom en specifik del av en verksamhet. Varje uppdrag är unikt vilket innebär att vi alltid får ta del av nya erfarenheter och kunskaper. Det är där mycket av vårt lärande kommer ifrån. 
Vid sidan om uppdragen lär vi oss av varandra genom månatliga konsultträffar, vår gemensamma kunskapsdatabas eller genom vardagliga konversationer på huvudkontoret i gamla stan. Kort och gott strävar vi efter att alltid lära oss nya saker och att dela med oss av den kunskapen till varandra. Vi utvecklas och blir bättre konsulter tillsammans. 

Teknik och IT

Det vi dokumenterar handlar ofta om teknik och IT. Ibland kan det vara regulatoriska frågor - exempelvis ISO eller GDPR - eller processer, arbetsflöden och arbetssätt. I dokumentationsarbetet tar vi ofta in stora mängder information - genom inläsning och intervjuer - och gör det till något begripligt. Självfallet ska det vara förståeligt utifrån användarens perspektiv. Det är något vi är riktigt bra på.

Ordning och reda

Struktur och ordning och reda är centralt i vårt arbete. En stor del av vårt arbete går ut på att skapa ordning och reda i kundens dokumentation, eller att göra text och information lätt att ta till sig. I alla uppdrag är struktur viktigt då det är basen och inramningen för det jobb vi gör för kunden. Vi hanterar också många gånger känslig information och även här är en god ordning viktigt, men självfallet även hög etik. Vi älskar ordning och reda!

Olika roller

Som konsult på Dokumentera kan du arbeta i flera olika roller. Du kan vara specialiserad på en roll, men med rätt bakgrund, kompetens och intresse kanske du även kan röra dig mellan rollerna. I huvudsak jobbar vi i dessa roller: teknisk skribent, dokumentsamordnare och el-projektör eller CAD/BIM-projektör.

Som teknisk skribent hjälper du våra kunder att få ordning på deras dokumentation genom analysera, producera och organisera olika typer av information och teknisk dokumentation. Det är en något bredare roll där utmaningarna du får ta dig an hos kunden kan se väldigt olika ut med varierande komplexitet. Vissa uppdrag är mer projektbaserade där vi löser en specifik utmaning hos kunden, medan andra uppdrag kan vara mer av resurskaraktär, där vi stärker upp kundens kompetens inom teknisk dokumentation eller informationshantering.

I rollen som dokumentsamordnare hjälper du kunderna att hantera stora flöden av dokumentation. Det handlar om planering, struktur, kravställning, leveranskontroll, granskning, godkännande och lagring av dokumentation i större projekt där anläggningar, infrastruktur eller industri ska byggas ut eller om. Rollen kan hos kund ha olika benämningar beroende på bolag och bransch. Några av de vanligare är dokumentationsansvarig, dokumentationsadministratör (eller dokumentadministratör), document controller och datasamordnare. 

Som El-projektör hjälper du våra kunder att projektera el-, tele- och säkerhetslösningar. Även i denna roll ingår en hel del dokumentation. Som CAD/BIM-projektör jobbar du med 2D/3D-projektering och modellering ute hos kund. Även här ingår dokumentation som en naturlig del av arbetet, t ex i samband med kvalitetssäkring, rapporter och dokumentation i dokumenthanteringssystem.

Olika långa uppdrag

Våra uppdrag kan vara både långa och korta. Som dokumentsamordnare jobbar du sannolikt ute hos en och samma kund under en längre tid. Som teknisk skribent har du istället möjligheten att lära känna nya kunder och miljöer lite oftare samt att uppdragen kan se mycket olika ut beroende på kundens verksamheten. Uppdragen kan vara allt ifrån ett par veckor långa till flera år.

Varje kund är unik

Varje uppdrag och varje kund är unik. Vissa uppdrag utmanar oss till det yttersta och det är då vi ofta lär oss som mest. Andra uppdrag kan innehålla högre grad av igenkänning och vi kan finslipa våra tidigare förvärvade kunskaper för bästa möjliga leverans till kunden. Kunder är också olika beroende på personlighet, roll, företag och bransch. En viktig egenskap som konsult är förmågan att kunna anpassa sig till olika situationer och olika människor. 

Kontakten med kollegorna

På uppdragen jobbar vi oftast själva och ibland med andra konsultkollegor från Dokumentera. Eftersom vi spenderar mycket tid ute hos kunden är kontakten med Dokumentera och kollegorna viktig. Vi träffas med jämna mellanrum för att hålla kontakten och för lärande. Vi delar med oss av kunskap live, på nätet, i vår kunskapsdatabas eller så lär vi oss av andra som kommer och berättar om något spännande på föreläsningar. 

Vi åker även på en resa en gång om året som är mycket uppskattad. Syftet med resan är att genom gemensamma aktiviteter både lära känna varandra bättre och utveckla företaget i sin helhet. Med så många härliga kollegor på ett och samma ställe kan det inte bli annat än roligt, utvecklande och riktigt, riktigt bra. 

Om Dokumentera

Dokumentera är ett framgångsrikt och familjärt konsultbolag med högt i tak, stor personlighet, bred kompetens och lång erfarenhet inom information, dokumentation och dokumentationshantering. Sedan starten 2007 har vi jobbat med ett stort antal företag som många är ledande inom sina respektive branscher. Vi växer och utvecklas med våra medarbetare. Vi har korta beslutsvägar och är öppna för att utvecklas med dina idéer. Som medarbetare hos oss har du marknadens bästa tekniska skribenter och dokumentsamordnare som kollegor. Och naturligtvis får du jobba med spännande och intressanta uppdrag hos våra framgångsrika kunder.