Om oss

Vi fångar kunskapen

Utmaningar inom information och dokumentation är vår vardag och expertis. Vi hjälper våra kunder att fånga kunskapen.

Vårt syfte

Vårt syfte är att skapa ordning och reda i våra kunders information och dokumentation – så att de kan fokusera på det som de är bäst på.

Expertis

Vi är experter på information och dokumentation

Dokumentera är ett konsultföretag som jobbar med komplexa informations- och dokumentationstjänster och har gjort det sedan starten 2007. Vi är ett team talangfulla tekniska skribenter, kommunikatörer, dokumentsamordnare och säljare som brinner för teknik, dokumentation och språk. 

Alla uppdrag är unika och ställer krav på lyhördhet från vår sida. Vi hjälper till att skapa lättförståelig teknisk dokumentation från början till slut, för att hålla allt organiserat och lättillgängligt för våra kunder.

Läs mer om våra tjänster
Värdegrund

Vår värdegrund bygger på

  • Kvalitet
  • Lyhördhet
  • Affärsmässighet
  • Ständig förbättring

För Dokumentera är just detta grunden för att både skapa värde hos våra kunder och lyckas som konsultbolag och arbetsgivare. Vi använder vår värdegrund som ledstjärna vid alla beslut och all utveckling av bolaget. Värdegrunden genomsyrar allt vi gör.  

Läs om våra kunder
Kundlöften

Flexibilitet

Vi utgår alltid från dina behov och anpassar vår leverans utifrån din verksamhet.

Trygghet

Du ska alltid känna dig trygg med att vi tar ansvar för leveransen.

Kunskapsöverföring

Du ska alltid kunna lära dig något av oss.

Hållbarhet

Dokumenteras hållbarhetsarbete

Vi definierar ett hållbart företag som ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. För oss handlar hållbart företagande bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa påverkan på miljön. Vi gör mer än vad lagar och regler stipulerar, och tar vårt ansvar för en hållbar utveckling på allvar. I vårt arbete inspireras vi av Sveriges miljömål samt Agenda 2030 och dess globala mål för en hållbar utveckling. 

 

På Dokumentera är det tradition att vi medarbetare röstar fram den organisation som ska få våra julklappspengar. I år stod valet mellan ett antal olika frågor och organisationer och valet föll på FN:s flyktingorgan UNHCR och deras arbete med att hjälpa flyktingar i och från Ukraina. Det innebär att vi i år gjort två donationer till förmån för UNHCRs fina arbete för Ukraina. Vi är därmed ett stolt Nyckelföretag även för 2023!

Läs vår hållbarhetspolicy
sveaskog

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen