Tjänster

Få ordning på er dokumentation

Genom strategi, analys och produktion ser vi till att er dokumentation och information är tydlig och organiserad. Vi anpassar våra tjänster efter era unika behov och sköter dokumentationen så ni kan göra det ni gör bäst.

Vår process

Vi skräddarsyr våra tjänster efter era behov

1
Planera
Vi undersöker vad ni behöver och skapar en arbetsplan. Planen beskriver vad vi ska göra, när vi ska göra det och vad vi levererar. 
Skapa
Vi hjälper till att skapa, organisera och säkerställa kvaliteten på dokumentationen och informationen så att det blir användbart, framtidsinriktat och hanterbart under hela livscykeln.
Överlämna
Vi överlämnar en kvalitetssäkrad dokumentation som stöttar er i era processer och rutiner så att ni kan underhålla och utveckla verksamheten.
All dokumentation ni behöver

Skapa

Producera det som berättar hur ni och era tjänster fungerar. Tydligt och korrekt.

Vi börjar alltid med en noggrann analys av era behov för att säkerställa att vi förstår er unika situation. Efter att ha analyserat era behov, sammanställer vi en detaljerad strategi för att hjälpa er att producera de tillgångar som ni behöver. Vi har erfarenheten som krävs för att skapa högkvalitativ och användbar dokumentation. Oavsett utmaning så tar vi fram den hjälp ni behöver.

Rätt sak på rätt plats

Organisera

Ordna er kunskap och ta fram en strategi och ett arbetssätt för långsiktig dokumentation. Uppdaterat och hållbart.

Vår expertis inom dokumentation gör att vi kan erbjuda unika och skräddarsydda lösningar som är anpassade för era specifika behov. Vi kan hjälpa er att organisera er kunskap och skapa ett hållbart samt uppdaterat dokumentationssystem. 

Vi arbetar alltid tillsammans med er för att säkerställa att lösningarna är användarvänliga och lätta att implementera. Vårt mål är att skapa en långsiktigt hållbar dokumentationslösning som kan hjälpa er att hantera era dokument effektivt och enkelt.

Rätt information på rätt sätt

Kommunicera

Nå ut med rätt budskap och information. Målgruppsanpassat och tillgängligt.

Vi erbjuder tjänster för att hjälpa er att nå ut med rätt budskap och information, oavsett målgrupp. Vi förstår att olika målgrupper kräver olika strategier och budskap, och vi arbetar därför i nära samarbete med er för att nå just era mottagare.

Vi säkerställer att informationen är tillgänglig och lätt att förstå. Vi har lång erfarenhet inom kommunikation och information och kan hjälpa er med internkommunikation, arbete med intranät och webbsidor, storytelling och redaktionellt arbete.

System för er organisation

Samordna

Hantera stora mängder och flöden av dokument i både projekt och förvaltning av stora anläggningar och system. Strukturerat och kvalitetssäkrat. 

En skicklig dokumentsamordnare säkerställer att dokumentationen blir korrekt från början, vilket ger högre kvalitet, säkrare tidplaner och frigör resurser, vilket i sin tur leder till bättre ekonomiska förutsättningar och nöjdare kunder.

Dokumentsamordnare kan ha olika namn beroende på bolag och bransch, exempelvis dokumentationsansvarig, dokumentationsingenjör, dokumentationstekniker, document controller eller datasamordnare. Oavsett vad ni kallar det kan vi hjälpa er.

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi myndigheter, företag och organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen