Terminologi

Alla branscher har sina egna uttryck som blir etablerade termer. Dock definierar ofta olika personer begreppen på olika sätt. Vi på Dokumentera kan hjälpa er att identifiera och beskriva samtliga begrepp. På så sätt kan ni förbättra er kommunikation och öka sökbarheten i dokumentationen.

Tjänster /terminologi

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Terminologi

Terminologi innebär att de ord och fraser som används inom ett fackområde är identifierade och beskrivna. Alla branscher, fackområden och även enskilda företag har sina egna uttryck och begrepp, som blir etablerade termer . Dessa så kallade termer beskriver verksamheten och tekniken så att det inte uppstår missförstånd eller otydligheter. Som du säkert har märkt själv är det inte alls ovanligt att termer tolkas och definieras olika av olika personer, eller att man använder olika termer för samma sak.

Att säkerställa att dina medarbetare använder sig av rätt termer i både tal och skrift är därför viktigt och kan leda till många fördelar:

  • Kommunikationen blir entydig vilket minskar risken för fel och missförstånd. Det gör verksamheten effektivare. Även kunder, leverantörer och andra i omvärlden uppskattar att det är ordning och reda i ordens betydelse i din verksamhet.
  • Sökbarheten ökar. Alla sparar tid när rätt term ger rätt resultat i sökningen, redan på första försöket.
  • Kvalitén på översättningar blir bättre, särskilt om alla termer blir översatta på samma entydiga sätt.

Vi är vana att arbeta med interna termlistor och kan även hjälpa till att identifiera vilka termer våra uppdragsgivare bör använda. Kontakta oss om du vill att din verksamheten ska använda termer på rätt sätt och skapa entydig kommunikation.

Läs mer om hur ni kan spara pengar och minska missförstånden med hjälp av terminologi.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen