Strategiskt dokumentationsarbete

Dokumentera kan hjälpa er att skapa en effektiv dokumentsamordning från start, eller att göra en översyn av dagens processer och arbetssätt. Allt i syfte att säkerställa att dokumentationen är korrekt, lätt att hitta och lätt att använda.

Tjänster /Strategiskt dokumentationsarbete

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Strategiskt dokumentationsarbete

Strategiskt dokumentationsarbete handlar om både innehållet i de tekniska dokumenten och hur dessa hanteras och arkiveras. Det handlar om korrekt kravställning, omfattning, tillgänglighet och för levande dokument: livscykel.

Alla större företag har en stor mängd teknisk dokumentation. Det kan röra sig om ritningar, mjukvarukod eller kanske testprotokoll från löpande kontroller, som behöver arkiveras och uppvisas vid en kontroll. Oavsett vilken typ av dokumentation man har är det viktigt att den är korrekt, lätt att hitta och lätt att använda. Det här kan tyckas vara självklart, men faktum är att det krävs en hel del för att uppnå det, och svårighetsgraden ökar exponentiellt med dokumentationens komplexitet, beroenden och företagets storlek. I dagens informationssamhälle är det av yttersta vikt att obehöriga inte får tillgång till informationen samtidigt som behöriga lätt måste kunna nå den. 

Många av våra mest nöjda kunder började med att fråga om det verkligen är kostnadseffektivt att göra en översyn av dokumentsamordningen. Deras utgångsläge var att ta det säkra före det osäkra, vilket helt naturligt ledde till att det blev svårt för behöriga att komma åt den information de behövde. Det är svårt att beräkna ROI på dokumentationsarbete eftersom alla discipliner har beroenden och det varierar mellan företag. Istället kan man titta på det från andra hållet. Då blir det tydligt vilka kostnader en undermålig dokumentationssamordning ger.

Räkneexempel:

Tid * anställda * arbetsdagar * timlön = kostnad för att söka information

Utöver själva  kostnaden för bristerna i dokumentsamordningen bör man beakta att all den tid som nyss räknats ut samtidigt är ett bortfall för produktionen.

Våra konsulter kan hjälpa dig optimera er nuvarande lösning, hitta en annan lösning eller bygga upp dokumentationssamordningen helt från noll!

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen