Organisera information

Ordning och reda är vår specialitet och vi kan hjälpa er att skapa en effektiv struktur som kan leva vidare och utvecklas av er, även efter att vår konsult har lämnat.

Tjänster /Organisera information

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Organisera information

Av erfarenhet vet vi att struktur och ordning och reda på informationen kan vara ett eftersatt område, även på en kommunikationsavdelning. Ofta har medarbetarna fullt upp med att hantera mer eller mindre brådskande ärenden och ordningen blir ofta eftersatt. Förutom tiden finns inte alltid intresset eller kunskapen på avdelningen för att skapa lämpliga strukturer och ordning.

Med  strukturerad information blir det lättare för användaren att hitta och använda den. Det blir en trevligare upplevelse och arbetet blir mer effektivt. Det kan t ex handla om information som dokument, foton, illustrationer, rutiner, processer och arbetskravsbeskrivningar. 

Eller så kan det handla om att strukturera upp ett intranät eller en extern webbplats. En bra informationslogik bidrar till att skapa en mer intuitiv och användarvänlig upplevelse. I andra fall kan man behöva se över processer och arbetssätt, och dokumentera dessa.

Våra konsulter har erfarenhet av att jobba med struktur och processer från många olika miljöer och branscher. Våra erfarna kommunikatörer är därmed bekanta med er miljö och kan snabbt sätta sig in i just era utmaningar och möjligheter. 

Vi har många artiklar om att strukturera upp information på ett bra sätt. Här är en av dem: Hitta rätt dokument med hjälp av metadata.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen