Redaktionellt arbete - operativt och strategiskt

Det redaktionella arbetet är mångfacetterat och kräver både fingertoppskänsla och framförhållning. Organisationens budskap ska kommuniceras tydligt och konsekvent, och passa olika målgrupper och kanaler. Låt oss hjälpa er!

Tjänster /Redaktionellt arbete operativt och strategiskt

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Redaktionellt arbete

Det är lätt att tappa bort sig i det ständiga flödet av information. Det är därför viktigt att att alltid ha syftet med kommunikationen i första rummet. Vem riktar vi oss mot och vad vill vi att de förstår, känner och gör? Hur stämmer det ihop med organisationens övergripande målsättningar? Att ständigt fråga sig varför vi kommunicerar och till vem hjälper oss konkret i valet av kanal och språkliga ton. Det hjälper oss även i att förenkla och förtydliga kommunikationen, men även i arbetet att planera och strukturera upp det redaktionella arbetet.

Vi har hjälpt många företag, myndigheter och organisationer med deras kommunikation, både på en strategisk och en operativ nivå. Vi har stor erfarenhet av att utveckla intranät från kravställning till genomförande, produktion, testning och lansering. Ofta jobbar vi då som länken mellan teknikerna/utvecklarna och användarna. 

Vi bistår gärna som skribenter, och hjälpa till med att ta fram de berättelser som finns i organisationen, tydligt beskriva verksamheten utåt, och att stödja ledare att kommunicera. Arbetet kan handla om att producera texter, video och foto, men även att skapa illustrationer, infografik och poddar.

Våra konsulter skriver ibland artiklar inom olika områden. Här är ett par olika texter: Pusha ut dokumentationen för snabbare införande och Skriv rätt på engelska.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen