Operativt dokumentationsarbete

Vi kan hjälpa er med det operativa dokumentationsarbetet under både projektet och förvaltning, så du kan fokusera på tekniken och veta att dokumentationen är i sin ordning.

Tjänster /Operativt dokumentationsarbete

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Strategiskt dokumentationsarbete

Dokumentation är levande så länge det objekt de beskriver är levande, vilket gör att de då och då behöver uppdateras. Vissa dokument som till exempel en Declaration of Conformity är statisk och behöver bara arkiveras klokt, medan dokument som kretsscheman och underhållsplaner behöver uppdateras kontinuerligt för att alltid vara tillförlitliga.

I stora, komplexa anläggningsprojekt är det vanligt att man har flera dokumentsamordnare som både leder och administrerar all teknisk dokumentation. De har ansvar för efterlevnad av krav, kommunikation med både kund och leverantörer av dokumentation och koordinerar de tekniska granskningarna, både när det gäller godkända dokument och sådana som behöver revideras. Det är också dokumentsamordnaren som ser till att kommunicera internt om eventuella brister i leverans, tid eller kvalitet och på så sätt minimera glidningar i tidplaner.

För att teknikerna ska ha korrekt underlag för sitt arbete behöver den dagliga administrationen av dokumentationen fungera bra. Företagets teknikexperter ska inte behöva lägga värdefull tid på att leta efter dokumentleveranser och uppdateringar från leverantörer. En skicklig dokumentsamordnare administrerar och kvalitetskontrollerar all inkommen dokumentation och kommunicerar till alla berörda, så de alltid vet när det inkommit dokumentation, att den är korrekt levererad och lever upp till kravställningen för granskningsbar dokumentation.

En erfaren operativ dokumentsamordnare sparar tid för projektet genom att se till så din leverantör gör rätt från början. Dokumentsamordnaren kommunicerar löpande och följer upp brister så ni slipper en stor backlog i dokumentationen vid driftsättning, något vår erfarenhet lärt oss är den vanligaste orsaken till bristande lönsamhet, förseningar och tvister.

Vi kan hjälpa er med det operativa dokumentationsarbetet under både projektet och förvaltning, så du kan fokusera på tekniken och veta att dokumentationen är i sin ordning.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen