Hur effektiv är er dokumentationshantering? Få koll med vårt test

Dokumentationsprocesser

Med en fastställd och väl utformad dokumentationsprocess skapas varje dokument på ett strukturerat och effektivt sätt så att ingenting faller mellan stolarna, görs på fel sätt eller i fel ordning. Känns det svårt att veta vart ni ska börja? Låt oss hjälpa er!

Tjänster /Dokumentationsprocesser

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Dokumentationsprocesser

Dokumentationsprocess kan låta krångligt och omständligt men är i själva verket något självklart och naturligt. Enkelt uttryckt består en dokumentationsprocess av ett antal rutiner för att producera och godkänna dokument i din organisation eller i ett projekt.

Med en fastställd och väl utformad dokumentationsprocess skapas varje dokument på ett strukturerat och effektivt sätt så att ingenting faller mellan stolarna, görs på fel sätt eller i fel ordning. Dokumenten produceras effektivt och de ger ett enhetligt intryck. Du slipper störande och tidsödande omarbetningar, felaktiga dokumenttyper, bristfälligt granskade dokument felplacerade i lagringsstrukturen och inkorrekta revisioner.

Utformningen av dokumentationsprocessen utgår givetvis från verksamhetens eller projektets behov. Dokumenttyper fastställs och mallar till dem skapas. Man går vidare med att definiera metadata för att klassificera dokument samt fastställer granskningsprocedurer, revisionshantering med mera. Ägare av dokumentationsprocessen och av de ingående rutinerna utses, och deras uppgift är att följa upp processen löpande och göra eventuella korrigeringar. I förekommande fall ingår även rutiner för kommunikationen med kunder vad gäller leverans av dokumentation, godkännande, system- och funktionsändringar, kontrakt, garantiärenden, etc.

Dokumentera hjälper dig att utforma en effektiv och anpassad dokumentationsprocess för din verksamhet eller ditt projekt. Vi kan även skriva kursmaterial och genomföra utbildningen av medarbetarna.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen