Hur effektiv är er dokumentationshantering? Få koll med vårt test

Process- och rutinbeskrivningar

Genom att dokumentera företagets processer och rutiner kan man nå ökad effektivitet och kvalitet i arbetet. Vi på Dokumentera har hjälpt många företag att dokumentera processer och kan hjälpa er verksamhet också!

Tjänster /Process och rutinbeskrivningar

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Process- och rutinbeskrivningar

Organisationer fungerar genom ett antal verksamhetsprocesser där varje process består av en mängd rutiner. De kan ha växt fram spontant och stegvis eller designats som helhet efter en noggrann analys.

Oavsett hur de har skapats i din verksamhet, finns det mycket att vinna på att dokumentera processerna såväl som rutinerna. För det första skingrar det oklarheter och tvetydigheter kring hur jobbet ska göras och i vilken ordning, vilket ökar både effektivitet och kvalitet. För det andra underlättar det introduktionen av nyanställda – de kommer snabbare upp i full produktivitet och risken för dyrbara misstag minskar. För det tredje ger dokumentationen dig ett nuläge kring hur verksamheten bedrivs och fungerar vilket är ovärderligt inför en utveckling och effektivisering av processerna.

Dokumentera har genomfört flera uppdrag som rör dokumentation av verksamhetsprocesser. Ofta är uppdragen avgränsade till en viss del av verksamheten som uppdragsgivaren ser störst behov av att skapa ordning i, exempelvis utveckling av produktionsprocessen eller försäljningsprocessen. Många av våra konsulter har omfattande erfarenheter som projektledare och kan ta ett helhetsansvar för utvecklingsprojekt.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen