Hur effektiv är er dokumentationshantering? Få koll med vårt test

Analys

Har ni ett väl fungerande dokumentationssystem och finns all den dokumentationen ni behöver? Vi på Dokumentera hjälper er att analysera det faktiska behoven i er verksamhet, för att hjälpa er att uppnå en korrekt, målgruppsanpassad, tydlig och tillgänglig dokumentation.

Tjänster /Analys

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Analys

Vad ska dokumenteras och vad ska inte dokumenteras? Vilken dokumentation har vi redan, vilken kommer vi att behöva? Hur väl uppdaterad är den, var är den lagrad, har vi ett väl fungerande dokumentationssystem? Det är vanliga frågor i de flesta organisationer.

Vi på Dokumentera hjälper er att analysera de faktiska behoven i er verksamhet, för att hjälpa er att uppnå en korrekt, målgruppsanpassad, tydlig och tillgänglig dokumentation.

Vi jobbar med olika typer av analyser för att tydliggöra utmaningarna och skapa ett beslutsunderlag för vidare arbete:

  • Förstudie - Om ni inte riktigt har en överblick över omfattningen av det arbete som behöver göras brukar en förstudie vara en bra start. Många av våra mer komplexa uppdrag inleds med en förstudie. Förstudien ger en mer komplett och detaljerad bild av behovet, omfattningen på arbetet, vad som behöver göras och hur det ska göras, med hjälp av de analyser som beskrivs i denna text. Kanske vill ni enbart ta vår hjälp för att genomföra en förstudie, för att sedan göra jobbet själva.

  • Nulägesanalys - Här kartlägger vi hur ni arbetar med dokumentation idag. Vi analyserar bland annat om det finns flera olika sätt att arbeta, skiljer det sig t.ex.mellan avdelningar/produkter? Vilka verktyg används? Hur lagras dokumentationen? Vilka typer av dokumentation hanterar ni? Genomförs granskning? Uppfylls eventuella standarder, lagkrav och förordningar?

  • Behovsanalys - en behovsanalys är ett bra verktyg för att få upp alla behov och göra en prioritering. Förutom en förteckning över behoven, indelade i prioritetsordning, noterar vi också icke-behoven för att ge dig spårbarhet. Läs mer om behovsanalys här.

  • GAP-analys - Vår GAP-analys gör vad den heter – vi redovisar vad som skiljer din verksamhets befintliga dokumentation, dokumentationssystem, verktyg och dokumentationsprocess från det önskade läget.

  • Informationsanalys - Vid en informationsanalys händer det att vi hittar originalfiler skapade av programvaror som inte längre finns på marknaden. I vissa fall kan konsekvenserna denna typ av brister vara försumbara, i andra fall kan de vara kostsamma och svåra att rätta till om man upptäcker dem för sent. Läs mer om informationsanalys här.

  • Målgruppsanalys - Ska ni producera, anpassa eller kommunicera stora mängder dokumentation kan vara bra att göra en målgruppsanalys för att göra materialet eller kommunikationen så användbar och lätt att ta till sig som möjligt. Olika målgrupper kan ha mycket olika krav på innehåll, utformning, pedagogik, osv. så är det viktigt att veta vilken målgrupp en text vänder sig till.

Analyserna skapar underlag för en rekommendation av de aktiviteter som kan behövas, samt tidsestimat för dessa. Vi beskriver även effekterna av att åtgärderna utförs, och av vad effekten blir om de inte utförs. Ni får ett tydligt underlag som ni sedan själva, eller med vår hjälp, kan använda för ert fortsatta förbättringsarbete.

 

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen