Behovsanalys

Vad ska dokumenteras och vad ska inte dokumenteras? Det är vanliga frågor i de flesta organisationer. Få har en målbild för dokumentationen som bygger på de faktiska behoven i verksamheten.

Tjänster /behovsanalys

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Behovsanalys

Dokumentation som är korrekt, målgruppsanpassad, tydlig och tillgänglig är ett enastående smörjmedel i all verksamhet. 

Dokumenteras behovsanalys ger dig en förteckning över samtliga behov, krav och önskemål som finns för dokumentationen i din verksamhet. Till behoven kopplar vi förslag på lösningar. Den här analysen är utmärkt för dig som vill säkerställa att verksamheten verkligen har det dokumentationsstöd den behöver.

Vi genomför behovsanalysen med en egenutvecklad metod. Grunden i metoden är intervjuer med personer som har relevanta roller i din verksamhet. Förutom en förteckning över behoven, indelade i prioritetsordning, noterar vi också icke-behoven för att ge dig spårbarhet. I vår leverans ingår även ett lösningsförslag till vart och ett av behoven.

Exempel där en behovsanalys kan rädda en svår situation är när systemägare som sitter på all information slutar, eller där projektledare har oklara riktlinjer för vad driften behöver när den tar vid efter överlämningen.

I många av våra uppdrag gör vi en behovsanalys i anslutning till ett dokumentationsprojekt. Men du kan även be oss utföra en behovsanalys som ett specifikt uppdrag.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen