Dokumenthantering

Om dokumenten inte lagras och sorteras på ett bra sätt kommer de bli svåra att hitta och förmodligen falla i glömska. Vi kan hjälpa er att skapa en dokumenthantering som fungerar på lång sikt och som är anpassad för just era behov!

Tjänster /Dokumenthantering

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Dokumenthantering

För de flesta av oss så innebär dokumenthantering att vi försöker ge ett nytt dokument ett namn som beskriver innehållet så bra som möjligt, och lägger det i en lämplig mapp på filservern. Tycker vi inte att någon befintlig mapp passar skapar vi en ny och namnger den. 

Strukturen på filservern blir med tiden allt mer oformlig och svårnavigerad. Ett givet dokument löper stor risk att drunkna bland alla andra dokument och mappar. Det leder till slöseri med kunskap, nedlagt arbete och resurser som kan räknas i höga belopp, speciellt om dokumenten måste återskapas för att de inte går att hitta. Dessutom, på många företag finns faktiskt en eller flera tekniska lösningar som mycket väl skulle kunna förbättra den här situationen, men som tyvärr inte utnyttjas.

Så vad ska man göra? I grunden är det hela ganska enkelt:

  • Etablera principer för lagring och namngivning av dokumentation
  • Undersök tillgängliga tekniska lösningar och definiera vilka, eventuella, förändringar som behöver införas
  • Migrera över befintlig dokumentation till den nya lagringsytan
  • Utbilda personalen i den nya lösningen

Det kan låta lite väl enkelt men i stora drag behöver dessa steg tas. Om du känner igen dig i problembeskrivningen och vill ha hjälp att rätta till situationen så kan vi på Dokumentera lova en mycket bättre framtid, i alla fall vad dokumenthanteringen beträffar. Vi har omfattande erfarenhet av olika miljöer och verktyg för dokumenthantering.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen