White papers

Tappa inte kunskap vid personalomsättning

tappa inte kunskap vid personlaomsättning

Har ni en utmaning i att sätta in ny personal i sina arbetsuppgifter? Finns det gamla trotjänare och nyckelpersonal som sitter inne med vital information för företaget? Vad händer om något drabbar dem och vad ger det för effekter på er verksamhet? Att en eller några få medarbetare ansvarar för information, kunskap och system som inte är dokumenterat är inte helt ovanligt och kan orsaka stora problem när medarbetarna slutar eller blir sjuka. Kundnöjdhet, kvalitet och resultat kan påverkas negativt av att det saknas dokumentation. Ladda ned vår artikel om hur ni kan agera för att minimera riskerna för verksamheten när era medarbetare slutar eller blir sjuka genom att jobba professionellt med teknisk dokumentation och informationshantering.

 

DELA