Dokumentsamordning i förvaltning/arkiv

Vid förvaltning av dokumentation är det viktigt att alla som behöver informationen kan hitta den och att den uppdateras efter de förändringar som görs under anläggningens livslängd. Våra konsulter hjälper dig att säkerställa att informationen är relevant, uppdaterad och sökbar.

Tjänster /Dokumentsamordning i förvaltning/arkiv

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Dokumentsamordning i förvaltning/arkiv

Till en anläggning hör en stor mängd dokumentation som är viktig för att kunna driva, underhålla, reparera och felsöka anläggningen samt kunna visa att anläggningen uppfyller de krav som lagar och regler ställer. Det är viktigt att de som behöver informationen kan hitta den och att den uppdateras efter de förändringar som görs under anläggningens livslängd så att informationen är relevant, uppdaterad och sökbar.

Vid drift och underhåll händer det att man hittar brister i den befintliga dokumentationen som behöver uppdateras. För gammal utrustning kan det vara så att underlaget bara delvis är digitaliserat eller så behöver filformatet på den befintliga informationen uppdateras så att den är lättare att söka i och hantera. Vid ny/tilläggsinvesteringar tillkommer det ny information som ska in i det befintliga systemet och man behöver hålla reda på om dokument uppdateras på ett håll och därför inte kan uppdateras på ett annat samtidigt. Det är förvaltningens roll att se till att detta fungerar. 

Det kan också vara så att det kommer nya krav och förordningar, tex ett nytt miljökrav som gör att man behöver uppdatera sin förteckning över tillämpliga kemikalier? Vill organisationen gå över till BIM, eller är det ett nytt system som ska implementeras? Behöver ni riktlinjer för livscykelhanteringen? 

Våra konsulter hjälper dig få ordning på uppdateringarna och kan ge råd och stöd i frågor om effektiv dokumentationsförvaltning.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen