Användardokumentation

En bra användardokumentation ger inte bara nöjdare kunder, den minskar även belastningen på kundtjänsten. Det är lätt att bli hemmablind och tro att saker är tydligt, medan mottagaren inte tycker det. Just därför kan det vara en god ide att låta en utomstående skribent ta fram dokumenten.

Tjänster /Användardokumentation

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Användardokumentation

Nästan alla produkter behöver någon form av handledning till användarna. Fysisk, digital eller både och. Och ju bättre användardokumentation, desto nöjdare kunder och desto lägre belastning på kundtjänsten i din organisation. Den får då mer tid för att lösa de viktiga kundfrågorna.

Användardokumentation kan vara av mycket skiftande slag och omfatta allt emellan en enda sida till en fullmatad handbok. Men en sak har de gemensamt – de måste vara enkla att förstå och snabbt ge de svar som användaren behöver för att kunna arbeta effektivt. Du har säkert själv blivit frustrerad någon gång av en illa skriven eller ofullständig manual. Låt inte det drabba din produkt. Men undvik att skriva användardokumentationen till din egen produkt. Det är väldigt lätt att bli hemmablind; det man själv tycker är självklart kanske inte alls är det för användaren. Därför är det en god idé att lägga ut uppgiften på en utomstående skribent.

En erfaren skribent ställer de rätta frågorna innan jobbet börjar. Till exempel om användarna och deras kunskaper, om hur produkten används och om vad personen behöver veta för att använda produkten effektivt. Svaren vägleder skribenten vid valet av språknivå och hur djup informationen bör vara. Om dokumentationen gäller en programvara som ska användas av personer utan teknisk kunskap så ska språket vara utan teknisk jargong och fokus ska ligga på användargränssnittet. Däremot skrivs en handbok för en databas på ett helt annat sätt och med gängse facktermer.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen