Intern och extern kommunikation

En väl fungerande kommunikation förhindrar inte bara konflikter, det skapar en känsla av samhörighet, bra arbetsmiljö och förbättrar samarbeten. Vi har lång erfarenhet av både intern och extern kommunikation och hjälper er gärna att ta fram en skräddarsydd strategi för just er!

Tjänster /Intern och extern kommunikation

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Intern och extern kommunikation

Förändring är det enda konstanta i livet – och så även i våra verksamheter. Vi inför nya rutiner och system, och enheter och avdelningar förändras. Om vi lyckas eller inte beror till stor del på hur kommunikationen fungerar internt. Det vi har sett är att små förändringar ibland kan leda till missämja medan större omstruktureringar kan ge ny energi och kraft åt en verksamhet. Nyckeln till om den går bra eller inte stavas ofta kommunikation.

En väl fungerande intern kommunikation förhindrar inte bara konflikter, det skapar en känsla av samhörighet, bra arbetsmiljö och förbättrar samarbetet inom organisationen. Ibland kan man dock behöva ta in extern hjälp för att få den att fungera på ett bra sätt. Det kan till exempel vara klokt att ta in någon utifrån om en situation har gått i lås. 

Vi går ibland in för att hantera specifika situationer. Vid andra tillfällen hjälper vi till med att utveckla den interna kommunikationen, eller så går vi in som en extra resurs och stöttar upp kommunikationsavdelningen för ett specifikt projekt eller när trycket är högt

Det gäller även den externa kommunikationen. Ofta hjälper vi till med att formulera teknisk eller mer komplex information som är till för kunder, användare eller andra intressenter. Det kan t ex handla om tjänstebeskrivningar eller processbeskrivningar.

Läs gärna vår artikel om just kommunikation och förändring: Kommunicera förändring på rätt sätt.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen