Hur effektiv är er dokumentationshantering? Få koll med vårt test

Produkt- och tjänstebeskrivningar

Välskrivna produktbeskrivningar har flera fördelar. Internt skapar de en värdefull samsyn kring dina produkters och tjänsters egenskaper och de kundnyttor de levererar. Dessutom är de effektiva säljhjälpmedel, såväl passivt på webbplatsen som aktivt av säljarna.

Tjänster /Produkt och tjänstebeskrivningar

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Boka ett samtal

Om Produkt- och tjänstebeskrivningar

Ska man skriva själv eller låta en extern skribent göra det? Även om det finns någon internt som gärna skriver är det sällan en god idé, det är lätt att bli hemmablind och missa viktiga kundperspektiv. En extern skribent ser produkten på samma sätt som kunderna gör. Överlämna ett underlag till skribenten som dessutom får möjlighet att ställa frågor, då kommer det bli betydligt bättre.

I huvudsak kan man skilja på två typer av produktbeskrivningar. Den ena fokuserar på den kundnytta produkten erbjuder och är oftast mycket översiktlig. Den andra ger en detaljerad beskrivning av produkten och kan vara på många sidor.

Det räcker naturligtvis inte att en produktbeskrivning är välformulerad och språkligt korrekt. Rätt innehåll och en övertygande argumentation är ännu viktigare. Innan ett enda ord är skrivet läser en teknisk skribent från Dokumentera in sig på befintligt underlag för produkten och ställer de rätta frågorna till relevanta personer i ditt företag.

En vanlig struktur vid arbetet med produktbeskrivningar är att börja med att slå fast produktens egenskaper och därefter definiera vilka fördelar dessa egenskaper leder till. Fördelarna kan sedan översättas till konkret kundnytta. Kundnytta kan uppstå i flera delar av kundens verksamhet, till exempel i produktionen, IT-organisation och FoU. Det bör därför finnas en målgruppsanpassning av produktbeskrivningen.

Produktbeskrivningar består sällan av enbart text. När produktens egenskaper, fördelar och kundnytta är definierade tar en erfaren teknisk skribent även ansvar för illustrationer och foton eller bilder. Och integrerar dessa med texten till en genomtänkt och väl kommunicerad och säljande helhet.

Så tycker våra kunder

" Dokumentera är lyhörda, lätta att jobba med och förstår våra behov. Deras konsult hjälpte oss att bygga upp en portal för vårt nya arbetssätt vilket inte bara säkrade migreringen men även skapade en enhetlighet med väldokumenterade beskrivningar. "

Johan BergströmChef Projekt och Förvaltning, Sveaskog

"Jag har tagit hjälp av Dokumentera vid flera tillfällen, i olika företag, för att få ordning på verksamhetens dokumentation eller skapa dokumentation från grunden. Dokumentera är en proaktiv och samarbetsorienterad leverantör som tillhandahåller resultat, på utlovad tid med hög kvalitet."

Håkan AnderssonAdvisor, Orion

"Dokumentera har på ett utmärkt sätt hjälpt oss med att förtydliga rutiner och processer kring dokumentation för hela projektcykeln. Från kravställning, genomförande till att slutdokumentationen är på plats. Jag kan varmt rekommendera Dokumentera!"

Tobias EdbergDokumentationsingenjör, Kraftringen

“Jag kände mig trygg direkt när vi fick kontakt. Konsulten tog verkligen ansvar och fick fram en fullständig förteckning över levererad dokumentation i förhållande till förväntad leverans. På så sätt kunde vi sätta in nödvändiga åtgärder och lyckades driftsätta enligt tidplan. Dokumentera visste vad vi behövde och gav oss det innan vi själva hade insett behovet.”

Ulf JakinProjektledare, Granitor

Vad vi erbjuder:

Enkel och tydlig dokumentation

Vi skapar ordning och reda. Med skräddarsydda insatser hjälper vi organisationer att fånga kunskapen.

Få ordning på dokumentationen