Kundcase

Banken fick grönt ljus – med ett tydligt riskkvalificeringssystem

banken fick grönt ljus

När en av storbankerna fick nedslag vid internrevisionen tog de hjälp av Dokumentera för att ta fram teknisk dokumentation av ett riskklassificeringssystem. Dokumentationen innehöll beskrivning av affärslogiken med hänvisning till regelverk liksom översikter av system, integrationer, flöden och tydliggörande av roller och ansvar.

DELA