White papers

Big data och Dokumentation

Skriven av Anders Blixt

“Big Data” är et buzzword inom sektorn nuförtiden, en företeelse som ses som betydelsefull och som de flesta i branschen förmodas behöva ta ställning till. Men vad innebär Big Data för utmaningar ur ett dokumentationsperspektiv? Vilka betydelsefulla skillnader finns gentemot “small data”?

Big Data skiljer sig från “normal data” genom att storleksordningen gör den till ett problem för organisationer. Innehållet är ju inget utöver det vanliga utan det är mängden och hastigheten som skiljer ut sig. Det är ungefär som att jämföra en stilla bäck med en strid älv. Det handlar alltså i mångt och mycket om att organisationen utvecklar en strategi för att hantera Big Data-processerna. Läs mer om detta i vår artikel om Big Data och dokumentation som du laddar ned genom att klicka på knappen!

DELA
Författare
Anders BlixtWriter

Kunskap

Ännu mer kunskap

Här hittar du andra artiklar som vi tror kan intressera dig.

Lär dig mer