White papers

Data Governance – gör din data till en strategisk tillgång

Skriven av Eva Jangö
Data Governance

Har ditt företag rutiner för att ta hand om data så att den blir en strategisk tillgång för er? I det moderna digitala informationssamhället är data den viktigaste råvaran för att kunna producera tjänster som kunderna efterfrågar. Det är här begreppet Data Governance kommer in.

Data Governance kan beskrivas som ett ledningssystem för hantering av data. Det handlar om att ha goda rutiner för hur data registreras, lagras, ändras, arkiveras och till slut raderas när den blivit föråldrad.

Att det blivit viktigt att ha hög kvalitet på företagets data är lätt att förstå. En stor del av det som företag producerar idag vilar på tillgången till data. Information om kunderna, deras beteenden och behov, om de egna produkterna och deras användning eller om medarbetarna och deras kompetenser är avgörande för företagets verksamhet. Detaljhandelsföretag som gör riktade utskick i sina kundklubbar, läkemedelsföretag som följer statistik över förskrivningen av läkemedel i befolkningen, internetjättar som skräddarsyr streamingtjänster och annonsering utifrån våra preferenser, bank- och finansföretag som bygger analysinstrument – alla är de beroende av data. Om inte informationen är korrekt, komplett och tillgänglig när den behövs påverkas affären och förtroendet från kunderna negativt.

DELA
Författare
Eva JangöTeknisk skribent

Eva har en journalistexamen med bred erfarenhet av redaktionellt arbete och intern kommunikation. Hon har ord om sig att vara en skicklig skribent men har även arbetat med att bygga informationsstrukturer, hantera behörigheter, utbilda användare och skriva presentationer och manualer för SharePoint.

Kunskap

Ännu mer kunskap

Här hittar du andra artiklar som vi tror kan intressera dig.

Lär dig mer