White papers

Efter GDPR – är ni redo för EPR?

Skriven av Peder Abrahamsson

EU har lagt fram ett förslag på en ny förordning om hanteringen av elektronisk kommunikation. Om förordningen inte efterlevs riskerar organisationen höga böter på upp till 10 miljoner euro eller 2 procent av organisationens årliga omsättning. Tillhandahåller du tjänster inom elektronisk kommunikation påverkas du av EPR. Men hur ska du då göra för att erbjuda kunden tjänster med den höga integritet som de kommer förvänta sig?

EPR är till för att stärka integriteten hos alla som använder elektronisk kommunikation. Vilken information som skickas har inte betydelse för EPR. GDPR reglerar användningen av personuppgifter men EPR kommer att beröra all elektronisk kommunikation oavsett vilken information som skickas. Det innebär hårdare krav för appar med kommunikationsmöjligheter. Det finns fortfarande delar av EPR som diskuteras och förordningen är ännu inte genomröstad i EU. Men eftersom förordningen får stor inverkan på vissa verksamhetsområden är det bra att redan nu fundera på hur en eventuell anpassning ska genomföras. I vår senaste artikel föreslår vi hur du kommer igång med det arbetet. 

DELA
Författare
Peder AbrahamssonWriter

Peder har en examen i kognitionsvetenskap och är duktig på hur människor tar in, bearbetar och förstår information. Han har erfarenhet av textbearbetning i tekniska projekt, kommunikation med mjukvaruutvecklare och informationsstrukturering. Bland annat har han utfört analyser utifrån stora informationsmängder för att säkra korrekt hantering och efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR.

Kunskap

Ännu mer kunskap

Här hittar du andra artiklar som vi tror kan intressera dig.

Lär dig mer