White papers

Med dokumentation som framgångsmetod i digitaliseringsarbetet

Den pågående digitaliseringen av samhället innebär stora vinster för företag och organisationer, men kan också medföra vissa problem om processen inte utförs rätt. Bristen på dokumentation och information gör digitaliseringsarbetet till en riskfråga. Vidare påverkas detta arbete av flera olika direktiv och regelverk vilket gör detta ännu mer till en fråga att ta på fullaste allvar. Ladda ned artikeln för att läsa vidare.

DELA