Kundcase

Ordning och reda hos en myndighet

En myndigheten ville förbättra kvalitet och struktur för sin systemdokumentation och skapa en gemensam arbetsmetodik för dokumentationen inom avdelningen för systemförvaltning och systemdrift. De valde att ta hjälp av Dokumentera som skapade en bra struktur och samlade all dokumentation på samma ställe. Fyll i formuläret för att ladda ned kundcase.

DELA