White papers

Så dokumenterar du i en agil utvecklingsmiljö

Agila utvecklingsmiljöer

Dokumentation har i sin strävan att vara komplett och fullständig en del utmaningar att övervinna i en agil utvecklingsmiljö, där ledorden är ”iteration” och ”continuous delivery”. Ständig utveckling istället för väl avgränsad funktionalitet. Det är ofta svårt att få dokumentationsarbetet att fungera väl. Lyckligtvis finns det en lösning på problemet.

Dokumentationsarbetet kan vara en klumpig kloss att pussla samman med de övriga delarna i en sprint. Dokumentation sker ofta efter att en funktion tillförts, när allt annat är klart och på plats. I utvecklarnas ögon är dokumentation en tråkig avslutsuppgift som det gärna och ofta slarvas med. Samtidigt är god dokumentation mycket viktig i en mjukvara under utveckling. Användarna har ett stort behov av att sätta sig in i vilka funktioner som tillkommit sedan sist. Det är också viktigt ur en produktionssynpunkt, den ansvarige måste kunna visa att hon har översikt och kontroll på mjukvarans nuvarande tillstånd.

I vår artikel kan du läsa mer om hur du kan säkra en god teknisk dokumentation i agila utvecklingsprojekt så att slutresultatet blir väldokumenterat, utan att det drar för mycket resurser eller riskerar att bli flaskhalsar i utvecklingen. 

DELA

Kunskap

Ännu mer kunskap

Här hittar du andra artiklar som vi tror kan intressera dig.

Lär dig mer