White papers

Så lyckas du med att samla information på ett ställe

samla dokumetationen

Har ni er data utspridd på många ställen? Händer det att ni blir osäkra på om det är aktuell och korrekt information? Har ni funderat på att samla er information/data på ett enda ställe? Ett sätt att komma tillrätta med detta är att skapa en “Single Version of the Truth” (SVOT). Avgörande för att lyckas med detta är god dokumentation.

Ett Informationslager (Data Warehouse) är den plats inom organisationen där data sammanställs och lagras. I praktiken rör det sig alltid om en databas av det ena eller andra slaget. Genom att sträva efter en “Single Version of the Truth” kan en organisation dramatiskt minska sitt risktagande såväl som sina kostnader, och dessutom skaffa sig en bättre överblick över sin bransch. Men för det krävs en samordning av informationshanteringen. Både hur data samlas in som i hur den lagras, används och tillämpas. SVOT ställer stora krav på väl avvägda arbetsprocesser och teknisk hantering. Läs mer om vad man bör tänka på att lyckas med SVOT i vår senaste artikel.

DELA

Kunskap

Ännu mer kunskap

Här hittar du andra artiklar som vi tror kan intressera dig.

Lär dig mer