White papers

Minska antalet kundtjänstärenden med upp till 30% med rätt dokumentation

Det finns statistik som visar att företag med välorganiserad användardokumentation eller kunskapscenter kan minska antalet kundtjänstärenden med upp till 30%.

Om man räknar om den siffran till antalet arbetstimmar det sparar från kundtjänsten kan vi snabbt se att dokumentationen kan ha en betydande inverkan på företagets lönsamhet. I den här artikeln går vi igenom några tips för hur du kan få ordning på användardokumentationen.

DELA