White papers

Så påverkar NIS2 era dokumentationsbehov

så påverkar NIS2 era dokumentationsbehov

Samhällsviktiga verksamheter omfattas sedan drygt fem år tillbaka av det så kallade NIS-direktivet – ”åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen”. Reglerna kommer att skärpas i oktober 2024, när Sverige får en ny säkerhetslag i och med att det nya NIS2 ersätter nuvarande NIS.

Den nya lagen kommer att omfatta betydligt fler samhällssektorer. För de aktörer som kommer att omfattas av NIS2 innebär det mycket större krav på dokumentationen än de haft tidigare. Är din organisation redo? Ladda ned artikeln så får du svaret.

DELA

Kunskap

Ännu mer kunskap

Här hittar du andra artiklar som vi tror kan intressera dig.

Lär dig mer