White papers

Säker hantering och publicering av produktdata

Skriven av David Evans

Går det inte att lita på den produktdata som finns på era webbsidor?  Finns det motstridiga uppgifter för samma produkt på olika ställen? Saknas det en bra struktur för att informera återförsäljare om ändringar av befintliga produkter? 

Om svaret är ja kan förmodligen ett PIM-system underlätta ert arbete. Ladda ned artikeln för att läsa om säker hantering och publicering av produktdata med PIM-system.

DELA
Författare
David EvansTeknisk skribent

David är en erfaren teknisk kommunikatör med erfarenhet inom medicinteknik, IT, telekom, logistik och norsk oljeindustri samt ett militärt förflutet i brittiska armén. Hans skrivande arbete spänner över allt från marknadsföring och produktdokumentation till utbildning och boköversättning. Att göra komplexa tekniska lösningar tillgängliga och begripliga för en bredare publik är något han brinner för.